iseemore-logo-400

Demo login aanvragen

Hoe werkt ISEEMORE?

Hoe werkt ISEEMORE?

KPI's

Kritieke Prestatie Indicatoren (Key Performance Indicators, afgekort KPI's) worden gebruikt om prestaties te analyseren.

Conditional-Formatting-256Op de app en de website worden ze weergegeven als prestatiemeters, waarmee in één oogopslag duidelijk is hoe de organisatie er voor staat.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Definitie van KPI's

Voor het doorgeven van de periodieke signalen via de app en via de website, worden de voor de organisatie relevante KPI's gedefinieerd. Per organisatie kan worden ingesteld welke KPI's relevant zijn en per financiële KPI welke grootboekrekeningen als bron dienen. Vervolgens kan worden aangegeven welke informatie op welke wijze wordt getoond;
  • in de periode gerealiseerd of cumulatief
  • enkelvoudig of geconsolideerd
  • weergegeven als waarde, percentage of als index
  • bij welke afwijking (in %) ten opzichte van het vorig of budget het signaal groen, oranje, geel of rood kleurt.

Gebruik van KPI's

Via kleuren wordt aangegeven in hoeverre de laatste gegevens afwijken van het resultaat van vorig jaar of van die zijn begroot.

Op het KPI rapport verschijnt, bijvoorbeeld, steeds de werkelijke omzet. Via de kleurstelling wordt duidelijk hoe deze zich verhoudt tot de omzet van dezelfde periode van vorig jaar. Door in te zoomen worden ook de begrote omzet, omzet vorig jaar, de bijbehorende verschillen, % en indexcijfer getoond.

Op soortgelijke wijze kunnen de omzet per gewerkt (direct) uur of het klantenaantal periodiek worden geraadpleegd. Als aanvulling op het KPI rapport zijn overzichten beschikbaar, die van één of meer perioden gedetailleerde informatie tonen van gerealiseerde resultaten.

Big Data

Het hoofdkantoor, de franchisegever, het accountants- of administratiekantoor, filiaalhouders en /of franchisenemers voeren de boekhouding, maken deze compleet of voeren... Lees meer

Rapportagemodel

De gegevens van een organisatie worden opgenomen in een gestandaardiseerd rapportagemodel.  Het rapportagemodel bestaat uit een set van eenduidig gedefinieerde prestatie... Lees meer

Producten

De producten van ISEEMORE bieden wekelijks of maandelijks inzicht in actuele prestaties.  Invoeren en raadplegen van gegevens via smartphone app en... Lees meer

Autorisatie

Via een rolgebaseerde autorisatie wordt toegang verkregen tot rapporten die behoren tot of zijn toegewezen aan betreffende organisatie(s) en gebruiker. Lees meer

Implementatie

De implementatie van ISEEMORE is gericht op de ontwikkeling van een fundament, dat deel uit maakt van een professionele bedrijfsvoering... Lees meer

Contact-128 1

BEL ISEEMORE