iseemore-logo-400

Demo login aanvragen
  •   wat krijgt u met iseemore?  
  •   de voordelen van de iseemore app  
  •   iseemoreweb slider kpis500  

Wat krijgt u met ISEEMORE?

Wat krijgt u met ISEEMORE?

Disclaimer

ISEEMORE besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

ISEEMORE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ISEEMORE of door U aan ISEEMORE middels een website van ISEEMORE of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt ISEEMORE geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ISEEMORE via deze website. ISEEMORE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. ISEEMORE garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Near real-time management information

Device-Touch-Screen-256ISEEMORE provides near real-time financial, operational, and commercial management information on your smartphone or tablet; 24x7 control and insight into any bottlenecks within your organisation, so you can respond immediately.

A higher return

Graph-01-256With ISEEMORE, you can optimise your business operations and increase your returns through continuous monitoring and auditing, accurate management, and reducing your administrative burden.

Performance indicators

Conditional-Formatting-256ISEEMORE provides you with an overview where at a glance you can see all of the operational and financial performance aspects for your organisation using performance indicators (KPIs) with gauge function.

Interface to all accounting packages

Data-Binding-256ISEEMORE makes it possible to interface with all current accounting packages and consolidate data.

Periodic overviews

meter-256ISEEMORE provides a weekly or monthly overview of turnover, results, period comparisons, and branches. The early-warning system reduces the number of contact moments.

Insight into your market segment

Group-Cluster-256ISEEMORE provides insight into your market segment using benchmark reports.

Applications fine-tuned to your needs

Apps-256ISEEMORE provides a variety of application options for entrepreneurs, accountants, managers, branch managers, franchiser, and franchisees fine-tuned to your specific needs.

User friendly

Smile-256Our applications are quick and easy to use. Also, smartphone functionality is used to its best advantage. Administrative tasks are kept to a minimum and greatly simplified.

Near-real-time management informatie

Met ISEEMORE near-real-time financiële, operationele en commerciële management informatie op uw smartphone of tablet; 24/7 in control en zicht op eventuele knelpunten binnen uw organisatie, zodat u direct kunt bijsturen.

Een hoger rendement

Met ISEEMORE uw bedrijfsvoering optimaliseren en uw rendement verhogen door continuous monitoring en auditing, accuraat managen en reduceren van uw administratieve lasten.

Prestatie indicatoren

Met ISEEMORE in één oogopslag zicht op alle operationele en financiële prestaties van uw organisatie middels prestatie indicatoren (KPI's) met signaal functionaliteit.

Aansluiting op alle boekhoudpakketten

Met ISEEMORE aansluiting op alle bestaande boekhoudpakketten en consolidatie van gegevens mogelijk.

Periodieke overzichten

Met ISEEMORE per week of per maand zicht op omzet, resultaat, periodevergelijkingen en vestigingsoverzichten. De signaleringsfunctie reduceert het aantal contactmomenten.

Inzicht in uw marktsegment

Met ISEEMORE inzicht in uw marktsegment middels benchmarkrapportages.

Toepassingen afgestemd op uw wensen

Met ISEEMORE diverse toepassingsmogelijkheden voor ondernemers, accountants, managers, filiaalhouders, franchisegevers en franchisenemers, afgestemd op uw specifieke wensen.

Gebruikersgemak

Toepassingen die snel en eenvoudig zijn in gebruik. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de smartphone. De administratieve handelingen worden tot een minimum beperkt en sterk vereenvoudigd.

ACTUEEL

ISEEMORE genomineerd voor de Dutch Fintech awards

03-02-2015 Hits:8698 Nieuws

FinTech50 is een top-50 van de meest kansrijke en veelbelovende bedrijven op het gebied van technologie voor de financiële sector. De FinTech 50 is samengesteld door een panel van onafhankelijke experts... Lees meer

ISEEMORE gelanceerd als Benchmarktool

19-05-2014 Hits:10789 Nieuws

ISEEMORE is als Benchmarktool op 15 mei j.l. gelanceerd tijdens het seminar 'Benchmarking met SBR voor het MKB' op de Hogeschool van Amsterdam, Economie en Management / HES. Hoofdonderzoeker Eric Melse... Lees meer

Keurslagers krijgen grip op resultaat met ISEEMORE

21-02-2014 Hits:4380 Nieuws

Na een geslaagde pilot van drie maanden met Keurslagers is vanaf 1 januari 2014 een implementatie van ISEEMORE operationeel onder de naam Versmonitor. Met Versmonitor krijgen versspecialisten inzicht in hun... Lees meer

Contact-128 1

BEL ISEEMORE