iseemore-logo-400

Demo login aanvragen

ISEEMORE privacy statement

PRIVACY VERKLARING

Dit is de Privacy Verklaring van ISEEMORE. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer P99999.

Verzamelde gegevens

  1. Voor zover Licentienemer met gebruikmaking van de Applicatie persoonsgegevens verwerkt, is Licentienemer daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Licentienemer staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. ISEEMORE zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Licentienemer en overeenkomstig de instructies van Licentienemer, waaronder mede begrepen het bepaalde in de ISEEMORE Overeenkomst.
  2. Licentienemer vrijwaart ISEEMORE voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de ISEEMORE Overeenkomst tussen ISEEMORE en Licentienemer en/of de door Licentienemer in het kader van de ISEEMORE Overeenkomst verwerkte persoonsgegevens die jegens ISEEMORE mochten worden ingesteld wegens een niet aan ISEEMORE toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
  3. In het kader van het leveren van support is ISEEMORE gerechtigd de persoonsgegevens van Licentienemer in te zien. ISEEMORE stelt geen persoonsgegevens van licentienemer ter beschikking aan derden, tenzij ISEEMORE hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.
  4. Als u zich aanmeldt voor onze website, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op onze website wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • informeren over producten en diensten van onszelf en van anderen, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u contact opnemen met onze klantenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
  • Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Op de website vragen wij uw toestemming om niet-functionele cookies te mogen plaatsen.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van ISEEMORE, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact-128 1

BEL ISEEMORE